الزام صادرکنندگان به اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات

صادرکنندگان در جریان انجام فرآیند اخذ مجوزهای لازم برای صدور کالا، ملزم به پر کردن فرمی شدند که در آن باید شیوه انتقال ارز حاصل از صادرات آن مجموعه کالایی را به دولت اعلام کنند. این فرم که تحت عنوان «فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات» در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، چهار گزینه را برای شیوه انتقال ارز صادراتی یا به عبارت دیگر، شیوه مصرف ارز حاصل از صادرات پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهد.
صادرکنندگان باید اعلام کنند که چند درصد از ارز حاصل از صادرات را صرف پرداخت بدهی ارزی خود به بانک‌ها خواهند کرد یا چند درصد آن را در حساب ارزی خود سپرده‌گذاری می‌کنند یا چند درصد ارز حاصل از صادرات را جهت فروش به مرکز مبادلات ارزی معرفی می‌کنند یا چند درصد آن را جهت واردات کالا استعلام می‌کنند

/ 0 نظر / 31 بازدید