پرداخت ارز دولتی برای مسافران غیر زیارتی حذف شد

 

در این بخشنامه آمدهاست:
1
ـ فروش ارز مسافرتی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی به مقصد کلیه کشورها به استثناء کشورهای عراق (عتبات عالیات)، سوریه و عربستان سعودی (عمره مفرده) مجازنمی‌باشد.
2
ـ فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات) به مبلغ 200 دلار،سوریه 200 دلار و عربستان سعودی (عمره مفرده) 200 دلار و مجموعاً یک بار در سال بارعایت سایر ضوابط مندرج در بند 1 از قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزیام کان‌پذیر خواهد بود.
3
ـ فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از 12سال امکان‌پذیر نمی‌باشد.

4-فروش ارز به بیماران و همچنین دانشجویان کماکان به قوت خود باقی است

/ 0 نظر / 35 بازدید