راهنمای ورود به بازار جهانی

با هشت گام مهم به بازار حهانی وارد شوید

مواردی که شرکتهای تولیدی باید به آن توجه نمائید :  

گام اول :  به ساختار واحد تولیدی خود از لحاظ نیروی انسانی و  خط تولید توجه نمائید.  

گام 
دوم : برای محصول تولیدی خود بازاریابی و مشتری پیدا نمائید ( موارد مهم برای بازاریابی)

گام سوم : با خریدار خود مذاکره نموده و  قرارداد منعقد نمائید ( موار مهم در مذاکره و عقد قرارداد و درخواست وجه از خریدار)

گام چهارم : برای دریافت کارت بازرگانی اقدام نمائید ( مراحل دریافت) 

گام پنجم : کالا را با توجه به قرارداد،  تولید یا خریداری نمائید

گام ششم : کالا را برای ارسال به گمرک ارسال نمایئد ( مراحل تشریفات گمرکی) 

گام هفتم : کالا را برای بارگیری به بتدر ارسال نمایئد

گام هشتم : سفارش خود را با خریدار تسویه نمائید


** این مجموعه کاملا بصورت کاربردی و عملی تهیه شده بطوریکه هر شرکت با بکاربستن این دستورالعمل می توانید زمینه ورود به بازار جهانی را فراهم نمائید

*** شرکتهای تولیدی برای دریافت این دستورالعمل با شماره 09366421329 یا با ایمیل شرکت  

dnkaroon1389@gmail.com

  در ارتباط باشند.

/ 0 نظر / 57 بازدید