راهنمای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از اداره صنایع

دبیر کارگروه :  سازمان صنعت معدن و تجارت استان : معاونت امور تولید

رئیس کارگروه : سازمان صنعت و معدن و تجارت استان

اعضاء :

بانکهای استان

تامین اجتماعی

دارایی

انجمن مدیران صنایع استان

نماینده استانداری

نحوه درج مشکل واحدهای تولیدی در سامانه اینترنتی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان : ( منبع : سایت دبیرخانه تسهیل وزارت صنعت و معدن )

به اطلاع متقاضیانی که درخواستشان در این سامانه ثبت می نمایند، می رساند که درخواستهایی در دبیرخانه کارگروه استانی قابل بررسی می باشند که متقاضی آن قبلا در سامانه http://amarsanat.mim.gov.ir مراحل هشتگانه اطلاعات واحد را تکمیل نموده باشد. ضمنا آندسته از متقاضیانی که نام ?اربری یا رمز عبور خور را فراموش نموده اند با مراجعه به سامانه http://stsm.ir می توانند بازیابی نام کاربری یا رمز عبور خود را انجام دهند.

1-      به روزسازی اطلاعات واحد تولیدی درسایت بهینه یاب  

http://www.behinyab.ir/

2-       ثبت نام در سامانه تسهیل

http://www.tashil.ir/?req=allnews&Idz=162

3-      ثبت مشکل در سایت سامانه تسهیل

4-       با درج مشکل ، کارشناس مربوطه مشکل را دریافت و بصورت الکترونیکی بررسی می شود و با واحدهای تولیدی تماس گرفته می شود و تاریخ تشکیل جلسه جهت حضور او اعلام می گردد.

× دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص رفع مشکلات سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی به سایت ذیل مراجعه فرمائید

 http://www.dnkaroon.com/portal/show.aspx?page=448

 

/ 0 نظر / 28 بازدید