شرایط ثبت سفارش خودروی مربوط به ورزشکاران

گمرک ایران طی بخشنامه ای به شرح ذیل شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودرو توسط ورزشکاران را درابان ماه 92 اعام نمود .

به پیوست تصویر نامه شماره 2102608/92 مورخ 24/4/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به تصویر مصوبه شماره 85711/ت48176 ه مورخ 11/4/92 هیات محترم وزیران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به محدود بودن اسامی ورزشکاران موضوع مصوبه فوق از هرگونه ترخیص مستقیم خودروکه از محل مصوبه مذکور ثبت سفارش گردیده خودداری نمایند.بدیهی است واجدین شرایط استفاده از محل مصوبه فوق الذکر پس از بررسی ثبت سفارش بصورت متمرکز در این مرکز و در صورت مطابقت با لیست موجود به گمرکات ترخیص خودرو اعلام خواهند شد.
 

علاقمندان برای اطلاع بیشتر در خصوص شرایط واردات خودرو می توانند به لینک ذیل مراجعه نمایند :

http://www.dnkaroon.com/portal/show.aspx?page=438

/ 0 نظر / 31 بازدید