شرایط واردات بازی های رایانه ای در سال 1392

وارد کنندگان در صورت قرار گرفتن در اولویت های 10 گانه می توانند از ارز مبادله ای برای واردات کالای مذکور استفاده نمانید . توصیه می شود قبل از واردات تسلط کاملی بر مراحل واردات کالا از خارج داشته باشید . برای اطلاع می توانید به سایت ذیل مراجعه نمائید

 http://www.dnkaroon.com/portal/show.aspx?page=371 

/ 0 نظر / 25 بازدید